انتخاب های شما :
مشاهده فیلترها
سه پایه ولبون مدل EX-440
سه پایه ولبون مدل EX-440
(0)

ظرفیت تحمل وزن 1 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 153 سانتی متر

حداقل ارتفاع 126.7 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه می فوتو مدل A1350Q1 مشکی
سه پایه می فوتو مدل A1350Q1 مشکی
(0)

برند MeFOTO

ظرفیت تحمل وزن 8 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 156.5 سانتی متر

حداقل ارتفاع 39 سانتی متر

قابلیت تبدیل به مونوپاد


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه ولبون مدل EX-530
سه پایه ولبون مدل EX-530
(0)

ظرفیت تحمل وزن 4 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 155 سانتی متر

وزن سه پایه 1.45 کیلوگرم


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه اسلیک مدل MINI-PRO V
سه پایه اسلیک مدل MINI-PRO V
(0)

برند Slik

ظرفیت تحمل وزن 1.5 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 21.8 سانتی متر

حداقل ارتفاع 17.3 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه اسلیک مدل U7800
سه پایه اسلیک مدل U7800
(0)

برند Slik

ظرفیت تحمل وزن 2 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 145 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه می فوتو مدل A0350-Q0-W سفید
سه پایه می فوتو مدل A0350-Q0-W سفید
(0)

برند MeFOTO

ظرفیت تحمل وزن 4 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 130 سانتی متر

حداقل ارتفاع 44 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه بنرو مدل C4580F
سه پایه بنرو مدل C4580F
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 25 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 197 سانتی متر

حداقل ارتفاع 37.5 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه بنرو مدل A550FHD2
سه پایه بنرو مدل A550FHD2
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 6 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 160 سانتی متر

حداقل ارتفاع 44 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه بنرو مدل A1282TV1
سه پایه بنرو مدل A1282TV1
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 14 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 159 سانتی متر

حداقل ارتفاع 25 سانتی متر

دارای بال هد و تراز حبابی


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه بنرو مدل A1573FS2
سه پایه بنرو مدل A1573FS2
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 2.5 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 157 سانتی متر

حداقل ارتفاع 41 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه بنرو مدل A2573TS4
سه پایه بنرو مدل A2573TS4
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 4 کیلوگرم

حداکثر ارتفاع 177 سانتی متر

حداقل ارتفاع 41.5 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
سه پایه بنرو مدل A350FHD1
سه پایه بنرو مدل A350FHD1
(0)

برند Benro

ظرفیت تحمل وزن 4 کیلوگرم

دارای پن هد با سه محور

حداقل ارتفاع 42 سانتی متر

حداکثر ارتفاع 144 سانتی متر


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید