انتخاب های شما :
مشاهده فیلترها
لنز سامیانگ مدل 24mm T1.5 Cine مناسب برای دوربین کانن
لنز سامیانگ مدل 24mm T1.5 Cine مناسب برای دوربین کانن
(0)

فاصله کانونی 24mm

حداقل فاصله فوکوس 25cm

تعداد تیغه  8

دهانه T1.5   T22


مشاهد و خرید محصول
ناموجود
لنز سامیانگ مدل 50mm T1.5 VDSLR AS UMC مناسب برای دوربین کانن
لنز سامیانگ مدل 50mm T1.5 VDSLR AS UMC مناسب برای دوربین کانن
(0)

فاصله کانونی 50mm

حداقل فاصله فوکوس 45 cm

میدان دید Full Frame: 46.2°

تعداد تیغه 8

دهانه T1.5-T22


مشاهد و خرید محصول
ناموجود
لنز سامیانگ مدل 85mm T1.5 CINE مناسب برای دوربین کانن
لنز سامیانگ مدل 85mm T1.5 CINE مناسب برای دوربین کانن
(0)

فاصله کانونی 85mm

حداقل فاصله فوکوس 110 cm

میدان دید Super 35: 19.1°  Full Frame: 28.3°

تعداد تیغه  8

دهانه T1.5-T22


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سامیانگ مدل 35mm T1.5 Cine مناسب برای دوربین کانن
لنز سامیانگ مدل 35mm T1.5 Cine مناسب برای دوربین کانن
(0)

لفاصله کانونی 35mm

حداقل فاصله فوکوس 31cm

میدان دید Super 35: 40.8° Full Frame: 63.1°

تعداد تیغه  8

دهانه T1.5   T22


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید