انتخاب های شما :
مشاهده فیلترها
لنز سامیانگ کاننی 50mm T1.5 VDSLR AS UMC
لنز سامیانگ کاننی 50mm T1.5 VDSLR AS UMC
(0)

فاصله کانونی 50mm

حداقل فاصله فوکوس 45 cm

میدان دید Full Frame: 46.2°

تعداد تیغه 8

دهانه T1.5-T22


مشاهد و خرید محصول
6,600,000 تومان
لنز سامیانگ کاننی 24mm T1.5 Cine
لنز سامیانگ کاننی 24mm T1.5 Cine
(0)

فاصله کانونی 24mm

حداقل فاصله فوکوس 25cm

تعداد تیغه  8

دهانه T1.5   T22


مشاهد و خرید محصول
12,000,000 تومان
لنز سامیانگ کاننی 85mm T1.5 CINE
لنز سامیانگ کاننی 85mm T1.5 CINE
(0)

فاصله کانونی 85mm

حداقل فاصله فوکوس 110 cm

میدان دید Super 35: 19.1°  Full Frame: 28.3°

تعداد تیغه  8

دهانه T1.5-T22


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سامیانگ کاننی 35mm T1.5 Cine
لنز سامیانگ کاننی 35mm T1.5 Cine
(0)

لفاصله کانونی 35mm

حداقل فاصله فوکوس 31cm

میدان دید Super 35: 40.8° Full Frame: 63.1°

تعداد تیغه  8

دهانه T1.5   T22


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید