انتخاب های شما :
مشاهده فیلترها
دستگاه فون زنجیری تک شاخه اس اند اس
دستگاه فون زنجیری تک شاخه اس اند اس
(0)

این دستگاه به منظور نگه داری پرده فن در استودیو عکاسی مورد استفاده قرار می گیرند که طریقه ی نصب آنها یا سقفی است یا دیواری و در دو نوع برقی و زنجیری موجود می باشد که تفاوت عمده این دو در نوع نیروی کشنده گی آنها می باشد.


مشاهد و خرید محصول
225,000 تومان