عکاسی آنالوگ
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۷

عکاسی آنالوگ

چاپ صفحه

عکاسی آنالوگ اصطلاحی می باشد که بعد از ظهور عکاسی دیجیتال به عکاسی هایی که از طریق فیلم انجام می گیرد، نسبت داده می شود.

درعکاسی آنالوگ تصویرها روی فیلمی که با استفاده از نقره برمید و ژلاتین به صورت امولسیون روی پایه ی فیلم تهیه می شود، ثبت می گردد و این در حالیست که در دوربین های دیجیتال سیگنال تولیده از برخورد نور با صفحه ی حساس ضبط تصویر، توسط پردازشگر دوربین ضبط و برای پخش آماده می گردد.

هر چند از اول عکاسی بر پایه ی آنالوگ بنا شد ولی بعد از ظهور عکاسی دیجیتال و ایجاد تمایزاتی چشمگیر مردم به عکاسی دیجیتال روی آوردند.

در تصویر زیر یک فیلم رنگی عکاسی آنالوگ را مشاهده می کنید :

تصویر شماره ی یک : پایه ی فیلم

تصویر شماره ی دو : لایه ی زیرین

تصویر شماره ی سه : لایه ی حساس به نور قرمز

تصویر شماره ی چهار : لایه حساس به نور سبز

تصویر شماره ی پنج: لایه ی حساس به نور زرد

تصویر شماره ی شش : لایه ی حساس به نور آبی

تصویر شماره ی هفت : فیلتر ماورا بنفش

تصویر شماره ی هشت : لایه حفاظتی

تصویر شماره نه : نور مرئی

در عکاسی آنالوگ اصلاح رنگ ، کنتراست و نور تنظیماتی هستند که قبل از نوردهی باید صورت بگیرند زیرا تاثیر بسزایی در وضوح تصویر دارند چرا که بعد از نوردهی یا ظهور فیلم هیچ کاری در جهت بهبود کیفیت آنها نمی توان انجام داد.

در تصویر زیر اصول تفریقی بازسازی رنگ را مشاهده می نمایید :

عکاسی پولاروید یکی از دوست داشتنی ترین روش های عکاسی آنالوگ در مقابل عکاسی دیجیتال به حساب می آید تا جایی که روند تولید فیلم های آن تا 2008 ادامه داشت .

در ادامه توجه شما را به دیدن فیلم نگاتیو 135 جلب می کنیم :

نظرات کاربران ( 0 )
ارسال نظر