نور LED M900L

نام و نام خانوادگی : شرکت آلتون
تلفن : 02133901932
موبایل : 09305373411
ایمیل : sales@altontrading.com


توضیحات:

نور LED M900L استفاده شده فقط در ویترین. بدون کارکرد قیمت : 15.000.000 ریال جهت هماهنگی: 33901932 داخلی 152