تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۷

نمایش عملکرد داخلی دوربین های DSLR آینه دار

این ویدئو در زمان کوتاه، عملکرد کلی دوربین های DSLR دارای یک لنز و آینه را به نمایش می گذارد.