انتخاب های شما :
مشاهده فیلترها
مبدل تله نیکون مدل TC-20E III
(0)

برند Nikon

مدلAF-S Teleconverter TC-20E III 

دهانه Nikon F

بزرگنمایی 2.0x

عناصر / گروه 7 Elements in 5 Group

طول 46mm

قطر 66mm

وزن         330g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
مبدل تله کانن مدل EF 2x III
(0)

برند Canon

مدلExtender  EF 2x III 

دهانه Canon EF

بزرگنمایی 2x

عناصر / گروه 9 Elements in 5 Group

طول 52.7mm

قطر 72mm

وزن 325g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
مبدل تله کانن مدل EF 1.4x III
(0)

برند Canon

مدلExtender  EF 1.4x III 

دهانه Canon EF

بزرگنمایی 1.4x

عناصر / گروه 7 Elements in 3 Group

طول 27.2mm

قطر 72mm

وزن         225g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
مبدل تله نیکون مدل TC-17E II
(0)

برند Nikon

مدلAF-S Teleconverter TC-14E II 

دهانه Nikon F

بزرگنمایی 1.7x

عناصر / گروه 7 Elements in 4 Group

طول 31.5mm

قطر 66mm

وزن 250g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
مبدل تله نیکون مدل TC-14E II
(0)

برند Nikon

مدلAF-S Teleconverter TC-14E II 

دهانه Nikon F

بزرگنمایی 1.4x

عناصر / گروه 7 Elements in 4 Group

طول 24.5mm

قطر 63.5mm

وزن 190g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
مبدل تله سونی مدل 2.0x
(0)

برند Sony

مدل 2.0x Teleconverter

دهانه Sony A

بزرگنمایی 2x

عناصر / گروه 6 Elements in 5 Group

طول 43.5mm

قطر 63.5mm

وزن 200g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
مبدل تله سونی مدل FE 1.4x
(0)

برند Sony

مدل FE 1.4x Teleconverter

دهانه Sony E

بزرگنمایی 1.4x

عناصر / گروه 6 Elements in 5 Group

طول 33.6mm

قطر 63.5mm

وزن 167g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
مبدل تله سونی مدل FE 2.0x
(0)

برند Sony

مدل FE 2.0x Teleconverter

دهانه Sony E

بزرگنمایی 2.0x

عناصر / گروه 8 Elements in 5 Group

طول 42.7mm

قطر 63.5mm

وزن 207g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
مبدل تله سونی مدل 1.4x
(0)

برند Sony

مدل  1.4x Teleconverter

دهانه Sony A

بزرگنمایی 1.4X

عناصر / گروه 5 Elements in 4 Group

طول 20mm

قطر 63.5mm

وزن 170g


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید