انتخاب های شما :
مشاهده فیلترها
بسته 20 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax Wide
بسته 20 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax Wide
(0)

برند Fujifilm

مدل Instax Wide Instant Film (20 Exposure)

قالب فیلم Wide Instant

نوع فیلم color

سرعت فیلم ISO 800

 اندازه تصویر 99x62mm

سایز فیلم 108x86mm

قاب تصویر white

وزن جعبه 195g

ابعاد جعبه 5.2x3.8x1.9"


مشاهد و خرید محصول
ناموجود
بسته 10 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax SQUARE
بسته 10 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax SQUARE
(0)

برند Fujifilm

مدل Instax SQUARE Instant Film (10 Exposure)

قالب فیلم Instax SQUARE

نوع فیلم color

فضای تصویر 62x62mm

سایز فیلم 72x86mm

قاب تصویر white

وزن جعبه 68g

ابعاد جعبه 3.8x3.3x0.9"


مشاهد و خرید محصول
ناموجود
بسته 10 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax Wide
بسته 10 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax Wide
(0)

برند Fujifilm

مدل Instax Wide Instant Film (10 Exposure)

قالب فیلم Wide Instant

نوع فیلم color

سرعت فیلم ISO 800


مشاهد و خرید محصول
ناموجود
بسته 20 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax mini
بسته 20 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax mini
(0)

برند Fujifilm

مدل Instax Mini Instant Film (20 Exposure)

قالب فیلم instax mini

نوع فیلم color

سرعت فیلم ISO 800

فضای تصویر 46x62mm

سایز فیلم 53x86mm

قاب تصویر white

وزن جعبه 99g

ابعاد جعبه 3.9x2.6x1.7"


مشاهد و خرید محصول
ناموجود
بسته 10 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax mini
بسته 10 عددی فیلم رنگی فوجی فیلم مدل Instax mini
(0)

برند Fujifilm

مدل Instax Mini Instant Film (10 Exposure)

قالب فیلم instax mini

نوع فیلم color

سرعت فیلم ISO 800

فضای تصویر 46x62mm

سایز فیلم 53x86mm

قاب تصویر white

وزن جعبه 54g

ابعاد جعبه 3.9x2.6x0.8"


مشاهد و خرید محصول
ناموجود