انتخاب های شما :
مشاهده فیلترها
لنز سیگما 85mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF
(0)

برند Sigma

مدل 85mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF

فاصله کانونی 85mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor

دهانه فیلتر 86mm


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 50mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F
(0)

برند Sigma

مدل50mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F 

فاصله کانونی 50mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor

دهانه فیلتر 77mm


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 85mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F
(0)

برند Sigma

مدل 85mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F

فاصله کانونی 85mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor

دهانه فیلتر 86mm


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 24mm f/1.4 DG HSM Art for Sony E
(0)

برند Sigma

مدل 24mm f/1.4 DG HSM Art for Sony E

فاصله کانونی 24mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor Canon (APS-C)
 


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 24mm f/1.4 DG HSM Art for Sony E
(0)

برند Sigma

مدل 24mm f/1.4 DG HSM Art for Sony E

فاصله کانونی 24mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 50mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF
(0)

برند Sigma

مدل50mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF 

فاصله کانونی 50mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor

دهانه فیلتر 77mm


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 35mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F
(0)

برند Sigma

مدل 35mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F

فاصله کانونی 35mm

قابلیت سازگاری Nikon FX/35mm Film


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 20mm f/1.4 DG HSM Art Lens for Nikon F
(0)

برند Sigma

مدل 20mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F

فاصله کانونی 20mm

قابلیت سازگاری Nikon FX/35mm Film Nikon DX
 


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 24mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF
(0)

برند Sigma

مدل 24mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF

فاصله کانونی 24mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor Canon (APS-C)
 


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 24mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F
(0)

برند Sigma

مدل 24mm f/1.4 DG HSM Art for Nikon F

فاصله کانونی 24mm

قابلیت سازگاری Nikon FX/35mm Film Nikon DX
 


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 35mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF
(0)

برند Sigma

مدل 35mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF

فاصله کانونی 35mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید
لنز سیگما 20mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF
(0)

برند Sigma

مدل 20mm f/1.4 DG HSM Art for Canon EF

فاصله کانونی 20mm

قابلیت سازگاری 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor Canon (APS-C)
 


مشاهد و خرید محصول
تماس بگیرید