نورثابت متل EL1000N

نام و نام خانوادگی : امین رضا
تلفن : 02177479678
موبایل : 09360087411
ایمیل : amin.reza101@gmail.com


توضیحات:

نور ثابت در حد نو و بدون کارتن قیمت 1300000 تومان