+ كيف Fujifilm instax mini 8

نام و نام خانوادگی : پگاه حق شنو
تلفن : 02177030578
موبایل : 09120323379
ایمیل : pegah.haqsheno@icloud.com


توضیحات:

توى سایت ها و بازار از ٧٠٠-٨٠٠ تومان هستش کیفش هم ١٠٠ تومان کاملا نو دوحد ٢-٣ بار استفاده شده مدل:fujifilm instax mini 8