ست پانتوگراف جنس درجه یک چین

نام و نام خانوادگی : ناصر ریاضتی
تلفن : 22503676
موبایل : 09123057005
ایمیل : Sarariazati@gmail.com


توضیحات:

ست پانتوگراف جنس درجه یک چین دو تا ریل ثابت 5 تا متحرک 5 تا بازویی سالم قیمت : 1 ملیون و سیصد تخفیف جزیی دارد