فلاش TS-150D

نام و نام خانوادگی : حسین جوان
موبایل : 09901912911
ایمیل : hossein.370@yahoo.com


توضیحات:

در حد نو یک شاخه بدون جعبه، بدون کارکرد