فلاش متل K150L

نام و نام خانوادگی : شرکت آلتون
تلفن : 02133901932
موبایل : 09305373411
ایمیل : sales@altontrading.com


توضیحات:

فلاش متلK150L کاملا سالم بدون جعبه قیمت : 7.000.000 جهت هماهنگی : 33901932 داخلی 152