فلاش متل M1000

نام و نام خانوادگی : شرکت آلتون
تلفن : 02133901932
موبایل : 09305373411
ایمیل : sales@altontrading.com


توضیحات:

فلاش متل M1000 یک شاخه کارکرده قیمت : 20.000.000 جهت هماهنگی: 33901932 داخلی 152