نور متل LED 8196

نام و نام خانوادگی : شرکت آلتون
تلفن : 02133901932
موبایل : 09305373411
ایمیل : sales@altontrading.com


توضیحات:

نور متل LED 8196 استفاده شده فقط در ویترین. بدون کارکرد. قیمت : 12.000.000 ریال جهت هماهنگی : 33901932 داخلی 152